Závady

Poškozené zdivo nadstřešní části
Silně zanesený kouřovod